08-6481313
אילת ת"א ירושלים נצרת

ABRAHAM. RENOWNED FOR HIS HOSPITALITY

AWARDS

אנו מודים לאורחים שלנו על שהכירו אותנו באופן נרחב והמליצו אותנו לפרסים מקומיים ובינלאומיים כה רבים.