02-6502200
אילת ת"א ירושלים נצרת

ABRAHAM. RENOWNED FOR HIS HOSPITALITY

AWARDS

אנחנו מודים לאורחינו עלהדרוגים הגבוהים שהעניקו לנו ואשר סייעו לנו לזכות בהקרה בין-לאומית